Cadrul de guvernanță

Cadrul de Guvernanță Corporativă al Agricover este unul dintre elementele cheie ale unei strategii de creștere durabilă, aliniată cu ambiția Agricover de a defini agricultura de mâine prin creșterea de comunități puternice de fermieri, asigurarea accesului facil la soluții inovatoare și la cele mai noi tehnologii.

Consiliul de Administrație este dedicat menținerii celor mai înalte standarde de Guvernanța Corporativă pentru a asigura conducerii executive un cadru de principii care să determine succesul pe termen lung al segmentelor de business dezvoltate în cadrul grupului Agricover.

Robustețea structurilor de guvernanță corporativă ale Agricover este dovedită de disciplina financiară, de atenția acordată gestionării riscurilor și de responsabilitatea socială, implementate în mod constant.

Consilii de administrație

Consiliile de administrație și-au definit responsabilitățile și un set de situații si preocupări pentru care le este rezervată luarea deciziilor, acestea fiind prevăzute în mandatul membrilor.

Componența Consiliilor combină diversitatea cu expertiza de top pe plan internațional, relevantă pentru dezvoltarea obiectivelor grupului. Consiliile de administrație sunt formate dintr-un număr impar de cel puțin trei membri, cu puteri exercitate împreună, numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Consiliile de administrație sunt responsabile pentru îndeplinirea tuturor actelor utile și necesare pentru atingerea obiectivelor societăților și sectoarelor de activitate ale Grupului.

  Filtru
 • Agricover Holding SA
 • Agricover Distribution SA
 • Agricover Credit IFN SA

Agricover Credit IFN SA

Agricover Distribution SA

Agricover Holding SA

Comitetele grupului

Comitetul de audit supraveghează și asigură implementarea corectă a politicilor financiare și contabile, funcționând la nivelul fiecarei entități din cadrul grupului pentru a avea o imagine completă și o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor societăților. Comitetul este alcătuit din trei membri cu o semnificativă experiență financiară și de afaceri.

Comitetul de risc este responsabil pentru consilierea Consiliului de Administrație cu privire la strategia generală, inclusiv toleranța și apetitul pentru risc, și de supravegherea implementării de către conducere a unui cadru eficient de gestionare a riscurilor, conceput în mod rezonabil pentru a identifica, evalua și gestiona riscurile semnificative ale grupului, inclusiv riscurile strategice, de credit, de piață, și operaționale. Responsabilitățile Comitetului de risc includ aprobarea politicilor de materie de risc și examinarea anumitor structuri, analize și raportări ale conducerii executive. Acesta supraveghează punerea în aplicare a cadrului de apetit pentru risc și monitorizează profilul de risc al grupului în raport cu apetitul pentru risc declarat și controlează independența, adecvarea și eficacitatea funcției de gestionare a riscurilor.

Comitetul de remunerare și nominalizare asistă Consiliul de Administratie în îndeplinirea rolurilor sale referitor la:

a)  păstrarea unei structuri adecvate a Consiliului de Administrație și a echipei de management, a unei dimensiuni și a unui echilibru de competențe necesar pentru a sprijini obiectivele strategice și valorile Grupului;

b) implementarea eficiența unor principii de gestiune a resurselor umane și a unor politici aliniate cu strategia Grupului.

  Filtru
 • Comitetul de audit
 • Comitetul de risc
 • Comitetul de remunerare și nominalizare

Comitetul de audit

Comitetul de remunerare și nominalizare

Comitetul de risc

Conducere executivă

Faceți cunoștință cu echipa de conducere Agricover, a cărei expertiză solidă și know how din diverse domenii de activitate reprezintă garantul performanței și al dezvoltării sustenabile a tuturor segmentelor de business ale grupului.

Echipa de management executiv are în componență seniori cu experiență vastă care inspiră inovație, consolidând poziția Agricover de lider și creator de progres și prosperitate în comunitățile în care activează.

  Filtru
 • Agricover Holding SA
 • Agricover Distribution SA
 • Agricover Credit IFN SA
 • Agricover Technology SRL

Agricover Credit IFN SA

Agricover Distribution SA

Agricover Holding SA

Agricover Technology SRL

An
Companie

2023

Documente de guvernanță corporativă