An

Evenimente viitoare

26-aug.-2024 Publicarea Raportului interimar simplificat semestrial la și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 Iunie 2024

Evenimente încheiate

21-apr.-2023 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale (prima convocare)
24-apr.-2023 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale (a doua convocare)
24-apr.-2023 Publicarea Raportului Anual la și pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2022
29-aug.-2023 Publicarea Raportului interimar simplificat semestrial la și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 Iunie 2023
29-apr.-2024 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale (prima convocare)
30-apr.-2024 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale (a doua convocare)
30-apr.-2024 Publicarea Raportului Anual la și pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2023